Par mums

“Dunduri”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads.

Trīs zemes gabaliem 25,80 ha kopplatībā un apbūves, t.sk. :

  • zemes gabals 15,90 ha (kadastra apzīmējums 6290 005 0035 ) un uz tāesoša apbūve,
  • zemes gabals 6,80 ha (kadastra apzīmējums 6290 005 0036 ),
  • zemes gabals 3,10 ha (kadastra apzīmējums 6290 005 0037 ).

Kontakti

www.dunduris.lv
office@realtrader.lv
+371 29457501